OSMANLI BOĞAZİÇİ BALIKÇI  KAYIĞI ( 1878 )

 

The Bosphorus fisherman caique of Ottomans

 

1878 Tarihli orijinal Balıkçı kayığı planı

 

       Osmanlı balıkçı kayığı ile ilgili çok  fazla detay bilgisi bulunmamakla beraber, iki ucu yukarıya doğru kıvrık, gaga burunlu oluşları nedeniyle piyadelerden ayrılıp peremelere benziyorlardı. Fakat görünüşleri itibariyle peremelerden çok daha uzun oluyorlardı. Bu durum çok tabiiydi : Yukarı kalkık gaga burunlu bu tekne İstanbul dan, Boğaziçi'nden çıkıp, özellikle Karadeniz'e açılarak, azgın dalgaları göğüslemek için gerekliydi. Geniş hacimleri de, ağ yığınları ve dönüşte balık dolu bir kayık için zorunluydu. Kayık hakkında verilen genel fiziki bilgiler şöyledir ;  Souvenirs de marine koleksiyonunda bulunan ve 1878 yılında çizilen planda, boy 12,20 metre, en 2,52 metre, derinlik ise 1,30 olarak verilmiştir. Toplamda 6 küreği mevcuttur. Fars tahtaları ile kayık zemini arasındaki bölüm oldukça yüksektir. Bunun sebebi iyi geçen bir balık avı sonunda, o bölümü balıkla doldurup, kayığın üstünde rahatça gezinebilmek içindir. Farş tahtaları arasında bulunan 3, 4 santimetrelik aralıklardan balıklar rahatça kayık zeminine  düşmekte idiler. Kayığın arka kısmı geniş ve ön tarafa doğru gittikçe daralmaktaydı.

 

    

    Model 1/24 ölçekte Fatih KARALAR tarafından inşa edilmiştir. Modelin boyu (LAO) 50,8 cm, genişliği ise 10,5 santimetredir. Model ve modelin üzerindeki aksesuarların tamamı modelci tarafından yapılarak hazır hiç bir malzeme kullanılmamıştır. Borda sarımında ıhlamur, diğer bölümlerde  ceviz, gürgen, ramin, cambare ağaçları kullanılmıştır. Model airbrush ile boyanarak  mat vernik ile sonlandırılmıştır. Balıkçı kayığının 1878 tarihli orijinal planı "Souvenirs de marine" koleksiyonundan alınmıştır. Bu orijinal plan modelci tarafından bilgisayar ortamında analiz edilerek hata kontrolü yapılmış ve sapma yapmadan model planı çizilmiştir. Tarihsel dokümanlardan ve orijinal plan üzerindeki verilerden toplanan bilgilerle model ve aksesuarlar şekillendirilmiştir. Modeldeki renkler planda bahsi geçen orijinal renklerdir. Renkler planda Fransızca yazıldığı için model Fransızca bir renk kartelası kullanılarak renklendirilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Souvenirs de marine koleksiyonunda bulunan, Osmanlı balıkçı kayığı planındaki renkler, gövde komple siyah, yumru altı beyaz şerit, yumru sarı, yumru ve küpeşte arası mavi, en son olarak küpeşte komple siyah olarak tasvir edilmiştir.  Plan kenarına Fransızca düşülen notta, "Farş tahtaları ile kürekçi oturakları arasındaki bölüm çok kısa olduğundan, kürekçiler kürekleri ayakta çekmekteydiler. Oturakları ayaklarını dayayacakları basamak olarak kullanmaktaydılar." diye bahsetmektedir.  

                                                

   ----------------------------------------------------